COBISS
Обавјештења и новости
Обавјештења и новости - 2018
датум обавјештење
07. 02. 2018. Инсталација програмске опреме COBISS3, V6.15-00, у периоду од 10. до 11. 2. 2018. (COBISS3, COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Електронски извори, COBISS3/Фонд, COBISS3/Позајмица, COBISS3/Међубиблиотечка позајмица)
12. 01. 2018. Допуне Упутства за употребу штампача Zebra GC420t инсталиране су на web страници под Препорука за опрему (Штампачи, читачи и ручни терминали)
04. 01. 2018. 1100. библиотека у мрежи COBISS.Net (Osnovna šola Log - Dragomer)