Home
Home  >  Obavještenja i novosti - 2017
Obavještenja i novosti
Napomena

Za pregled pdf dokumenata potreban vam je Adobe Reader. Ako program nije instaliran na vašem PC-u, možete ga sami besplatno preuzeti i instalirati:

Obavještenja i novosti - 2017
Datum Obavještenje
07. 12. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.14-00, u periodu od 9. do 10. 12. 2017. (COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
21. 11. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.13-03(04), 20. 11. 2017. (COBISS3/Pozajmica)
16. 11. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.13-03(03), 15. 11. 2017. (COBISS3/Pozajmica)
15. 11. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.13-03(02), 14. 11. 2017. (COBISS3/Pozajmica)
02. 11. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.13-03(01), 30. 10. 2017. (COBISS3/Pozajmica)
01. 11. 2017. U uzajamnim bazama podataka COBISS.Net kreiran je 11-milioniti zapis
27. 10. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.13-03, u periodu od 28. do 29. 10. 2017. (COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Upravljanje aplikacijama)
17. 10. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.13-02, 17. 10. 2017. (COBISS3, COBISS3/Nabavka, COBISS3/Elektronski izvori, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
12 10. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.13-01, 12. 10. 2017. (COBISS3/Pozajmica)
11. 10. 2017. 1000. biblioteka u mreži COBISS.Net (Osnovna šola Miklavž pri Ormožu)
04. 10. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.13-00(01), 3. 10. 2017. (COBISS3, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
28. 09. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.13-00, u periodu od 30. 9. do 1. 10. 2017. (COBISS3, COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Nabavka, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
20. 09. 2017. U lokalnim bazama podataka COBISS.Net kreiran је 25-milioniti zapis
19. 09. 2017. Na web strani COBISS, pod Preporučena oprema (Štampači, čitači, ručni terminali i table za potpisivanje), dodat čitač bar koda Symbol LI2208 i uputstva za njegovo upotrebo i instalirana promenjena Uputstva za upotrebu čitača Datalogic QuickScan
28. 08. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.12-00(09), 28. 8. 2017. (COBISS3/Pozajmica)
23. 08. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.12-00(08), 23. 8. 2017. (COBISS3/COBISS3/Elektronski izvori, COBISS3/Pozajmica)
09. 08. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.12-00(06), 9. 8. 2017. (COBISS3/Pozajmica)
14. 07. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.12-00(05), u periodu od 15. do 16. 7. 2017. (COBISS3/Pozajmica)
07. 07. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.12-00(04), u periodu od 8. do 9. 7. 2017. (COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
04. 07. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.12-00(03), 3. 7. 2017. (COBISS3/Pozajmica)
27. 06. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.12-00(02), u periodu od 27. do 28. 6. 2017. (COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
15. 06. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.12-00, u periodu od 17. do 18. 6. 2017. (COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Međubibliotečka pozajmica)
09. 06. 2017. 900. biblioteka u mreži COBISS.Net (Osnovna šola Notranjski odred Cerknica)
19. 05. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.11-03, u periodu od 20. do 21. 5. 2017. (COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
15. 05. 2017. Obnovljena web stranica www.cobiss.net
10. 05. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.11-02, 10. 5. 2017. (COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
04. 05. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.11-01, 3. 5. 2017. (COBISS3/Serijske publikacije, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
25. 04. 2017. Kvalitetan i postojan ispis na plastičnim nalepnicama (obaveštenje)
20. 04. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.11-00(01), 19. 4. 2017. (COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Međubibliotečka pozajmica)
13. 04. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.11-00, u periodu od 15. do 17. 4. 2017. (COBISS3, COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Serijske publikacije, COBISS3/COBISS3/Elektronski izvori, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Međubibliotečka pozajmica)
07. 04. 2017. U sve lokalne baze podataka u mreži COBISS.Net uneto je već preko 35 miliona jedinica građe
28. 03. 2017. Na web strani COBISS, pod Preporučena oprema (Štampači, čitači, ručni terminali i table za potpisivanje), dodati tabla za podpisivanje Omega (Signotec), štampač Zenius, Premacy (Evolis) i Uputstva za upotrebu čitača Honeywell YJ-HH360
24. 03. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.10-03, u periodu od 25. do 26. 3. 2017. (COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Nabavka, COBISS3/Serijske publikacije, COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Međubibliotečka pozajmica, COBISS3/Upravljanje aplikacijama)
16. 03. 2017. U lokalnim bazama biblioteka uključenih u sistem COBISS.BH kreiran je 600.000 zapis
15. 03. 2017. Sve biblioteke u sistemu COBISS.BH sada koriste programsku opremu COBISS3/Pozajmica
13. 03. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.10-02(02), 13. 3. 2017. (COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Međubibliotečka pozajmica)
09. 03. 2017. Dopunjena Uputstva za izvođenje inventara na portalu Obrazovanje
08. 03. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.10-02(01), 8. 3. 2017. (COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Serijske publikacije, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
01. 03. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.10-02, 1. 3. 2017. (COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Upravljanje aplikacijama)
17. 02. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.10-01, u periodu od 18. do 19. 2. 2017. (COBISS3/Nabavka, COBISS3/Serijske publikacije, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Upravljanje aplikacijama)
17. 02. 2017. Objava statistika za 2016. godinu (link)
01. 02. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.10-00(02), 1. 2. 2017. (COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Pozajmica)
01. 02. 2017. Izlazak 2. broja 21. godišta časopisa Organizacija znanja
30. 01. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.10-00(01), u periodu od 30. do 31. 1. 2017. (COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
25. 01. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.10-00, u periodu od 28. do 29. 1. 2017. (COBISS3, COBISS3/Nabavka, COBISS3/Serijske publikacije, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Međubibliotečka pozajmica)
13. 01. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.9-00(03), 14. 1. 2017. (COBISS3/Pozajmica)
06. 01. 2017. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.9-00(02), u periodu od 7. do 8. 1. 2017. (COBISS3/COBISS3/Elektronski izvori, COBISS3/Pozajmica)