COBISS
Home  >  Obavještenja i novosti - 2018
Obavještenja i novosti
Napomena

Za pregled pdf dokumenata potreban vam je Adobe Reader. Ako program nije instaliran na vašem PC-u, možete ga sami besplatno preuzeti i instalirati:

Obavještenja i novosti - 2018
Datum Obavještenje
07. 02. 2018. Instalacija programske opreme COBISS3, V6.15-00, u periodu od 10. do 11. 2. 2018. (COBISS3, COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Elektronski izvori, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Međubibliotečka pozajmica)
12. 01. 2018. Promene Uputstva za upotrebu štampača Zebra GC420t instalirane su na web stranici COBISS pod Preporuka za opremu (Štampači, čitači i ručni terminali)
04. 01. 2018. 1100. biblioteka u mreži COBISS.Net (Osnovna šola Log - Dragomer)