Home
Home    Statistike, pokazatelji rasta ...
Statistike 2016
  • Statistika COBIB.BH i lokalnih baza podataka (pdf, xls)
  • Statistika COBIB.BH i lokalnih baza podataka po tipu građe (pdf, xls)
  • Statistika korišćenja usluga pozajmice (pdf, xls)
  • Statistika korišćenja servisa COBISS/OPAC - Moja biblioteka (pdf, xls)
Arhiv
Pokazatelji rasta sistema COBISS.BH

Pokazatelji rasta 2012 2013 2014 2015 2016
Punopravnih članica sistema COBISS.BH
- nacionalna, univerzitetske i visokoškolske
- javne
- specijalne
- školske
51
30
17
4
0
51
30
17
4
0
50
29
17
4
0
50
29
17
4
0
50
29
17
4
0
Korisnika COBISS3 aplikacija:
- COBISS3/Katalogizacija
- COBISS3/Nabavka
- COBISS3/Fond
- COBISS3/Pozajmica
- COBISS3/Međubibliotečka pozajmica

 
 
7
 
 

 
 
16
 
 

 
 
38
 
 

0
0
50
5
0

0
0
50
10
0
Broj bibliografskih zapisa:
- u uzajamnoj bazi podataka COBIB.BH
- u lokalnim bazama podataka biblioteka

365.706
474.939

390.235
531.185

406.886
508.266

420.461
548.070

438.591
590.040
Korišćenje uzajamne baze podataka i lokalnih baza podataka u COBISS/OPAC-u:
- pretraživanja
- prikazani zapisi

512.294
461.083

486.545
426.831

462.052
379.357

502.701
370.622

486.917
368.639
Broj ispisa personalnih bibliografija 817 1.608 1.654 1.335 1.242
Broj biblioteka sa automatizovanom pozajmicom:
- pozajmice građe
- produženje pozajmice
- rezervacije građe
8
73.593
16.349
21
8
95.101
17.597
60
9
108.077
18.011
421
13
118.643
17.640
324
14
129.002
15.999
468
Broj transakcija koje su uradili korisnici preko COBISS/OPAC-a:
- produženje pozajmice
- rezervacije građe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
445
1
 
461
191
Upotreba programske opreme COBISS3:
- broj realizovanih nabavki monografskih publikacija (primjerci)
- broj kreiranih važećih modela izlaženja
- broj kreiranih zapisa
- podatci o fondu - prirast
- broj transakcija pozajmice i produženja
- broj realizovanih zahteva za međubibliotečku pozajmicu
 
 
1
 
 
 
 

 
1
 
 
 
 

0
0
0
0
0
0

0
0
0
69.291
14.905
0

0
0
10.947
71.839
98.411
0
Broj dokumentovanih zahteva korisnika za pomoć 2.350 2.780 2.780 2.430 2.130
Obrazovanje po programu IZUM-a:
- trajanje kurseva (u danima)
- broj učesnika

5
12

12
70

8
67

4
24

21
85
Broj dodeljenih licenci za uzajamnu katalogizaciju
Broj izdatih dozvola za uzajamnu katalogizaciju:
- dozvola A
- dozvola B1
- dozvola B2
- dozvola SER
- dozvola C
- dozvola D
13
 
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
6