COBISS
Home    Statistike, pokazatelji rasta ...
Statistike 2016
  • Statistika COBIB.BH i lokalnih baza podataka (pdf, xls)
  • Statistika COBIB.BH i lokalnih baza podataka po tipu građe (pdf, xls)
  • Statistika korišćenja usluga pozajmice (pdf, xls)
  • Statistika korišćenja servisa COBISS/OPAC - Moja biblioteka (pdf, xls)
Arhiv
Pokazatelji rasta sistema COBISS.BH