Home
Хоме    Статистике, показатељи раста ...
Статистике 2016
  • Статистика COBIB.BH и локалних база података (пдф, xлс)
  • Статистика COBIB.BH и локалних база података по типу грађе (пдф, xлс)
  • Статистика коришћења услуга позајмице (пдф, xлс)
  • Статистика коришћења сервиса COBISS/OPAC - Моја библиотека (пдф, xлс)
Архив
Показатељи раста система COBISS.BH

Показатељи раста 2012 2013 2014 2015 2016
Пуноправних чланица система COBISS.BH
- национална, универзитетске и високошколске
- јавне
- специјалне
- школске
51
30
17
4
0
51
30
17
4
0
50
29
17
4
0
50
29
17
4
0
50
29
17
4
0
Корисника COBISS3 апликација:
- COBISS3/Каталогизација
- COBISS3/Набавка
- COBISS3/Фонд
- COBISS3/Позајмица
- COBISS3/Међубиблиотечка позајмица

 
 
7
 
 

 
 
16
 
 

 
 
38
 
 

0
0
50
5
0

0
0
50
10
0
Број библиографских записа:
- у узајамној бази података COBIB.BH
- у локалним базама података библиотека

365.706
474.939

390.235
531.185

406.886
508.266

420.461
548.070

438.591
590.040
Коришћење узајамне базе података и локалних база података у
COBISS/OPAC-у:
- претраживања
- приказани записи

512.294
461.083

486.545
426.831

462.052
379.357

502.701
370.622

486.917
368.639
Број исписа персоналних библиографија 817 1.608 1.654 1.335 1.242
Број библиотека са аутоматизованом позајмицом:
- позајмице грађе
- продужење позајмице
- резервације грађе
8
73.593
16.349
21
8
95.101
17.597
60
9
108.077
18.011
421
13
118.643
17.640
324
14
129.002
15.999
468
Број трансакција које су урадили корисници преко COBISS/OPAC-а:
- продужење позајмице
- резервације грађе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
445
1
 
461
191
Употреба програмске опреме COBISS3:
- број реализованих набавки монографских публикација (примерци)
- број креираних важећих модела излажења
- број креираних записa
- податци о фонду - прираст
- број трансакција позајмице и продужења
- број реализованих захтева за међубиблиотечку позајмицу
 
 
1
 
 
 
 

 
1
 
 
 
 

0
0
0
0
0
0

0
0
0
69.291
14.905
0

0
0
10.947
71.839
98.411
0
Број документованих захтева корисника за помоћ 2.350 2.780 2.780 2.430 2.130
Образовање по програму IZUM-а:
- трајање курсева (у данима)
- број учесника

5
12

12
70

8
67

4
24

21
85
Број додељених лиценци за узајамну каталогизацију
Број издатих дозвола за узајамну каталогизацију:
- дозвола A
- дозвола B1
- дозвола B2
- дозвола SER
- дозвола C
- дозвола D
13
 
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
6