COBISS
Home  >  COBISS3 - Instalacija  >  Biblioteke
COBISS3 - Instalacija
Instaliranje

Korisnički interfejs COBISS3 instalirate preko interneta.

  1. Proverite da li je na vašem računaru instalirana preporučena verzija Jave.
  2. Ako je potrebna instalacija ili ažuriranje poslednje verzije Jave kliknite:
  3. Instalirajte korisnički interfejs COBISS3 (kliknite dugme instaliraj korisnički interfejs COBISS3 pored svoje institucije ili biblioteke.
  4. Aktivirajte korisnički interfejs COBISS3 (kliknite prečicu do radne površine).
COBISS3 - Biblioteke